Tìm hiểu về TikTok Ads
Lượt xem: 23886

TikTok có 2 loại quảng cáo chính là Branding và Performance:
𝑩𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈: Đây là hình thức quảng cáo với mục tiêu tăng độ nhận diện thương hiệu. Awareness Ads có các loại ads chính như sau:
First-view Takeover
Regular Takeover
Top View
In-Feed Ads
 Hashtag Challenge
 Branded Lens
Với Branding Ads, cần chú ý có budget lớn và fixed.

tiktokads

𝑷𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆: Đây là dạng quảng cáo điều hướng users đến
App Store/CH Play
Website/Landing Page

TikTok có chức năng targeting chính xác: bao gồm nhân khẩu học, hệ điều hành, sở thích và customization (Custom Audience và Lookalike Audience).
Hệ thống bidding thông minh: bid trên CPM, CPC và oCPC (optimized CPC).
Tối ưu hóa conversion thông minh với các công cụ TikTok Pixel và conversion tracking.
Tracking hiệu quả với các third-party tool như AppsFlyer, adjust, etc.
Với Performance Ads, budget có thể linh hoạt và được tối ưu theo chuyển đổi (CPI, CPA)
Ai có nhu cầu cứ inbox mình nhé 0934225077

tiktok_ads_phan_loai

tiktok_ads_quang_cao

tiktok_ads_branding

tiktok_ads_gia_re

tiktok_ads_qc

tiktok_ads_thuong_hieu

tiktok_ads_dieu_huong

tiktok_ads_taget

tiktok_ads

tiktok_ads_tracking

tiktok_ads_la_gi

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung