Tạo quảng cáo trong Gmail với Google Adwords
Lượt xem: 36515

Ngoài cách SEO thì Quảng cáo trong Gmail là hình thức quảng cáo trên mạng hiển thị của Google mang lại hiệu quả nhanh. Quảng cáo Gmail được setup thông qua tài khoản Google Adwords.

Đề hiển thị quảng cáo trên Gmail, trước hết bạn cần tạo một tài khoản Google Adwords. Khi Setup chiến dịch, bạn chọn mạng hiển thị là “Chỉ Mạng hiển thị”. Các bước cụ thể trong hình sau

 

Bước 1: Thiết lập cài đặt chiến dịch Gmail trong Google Adwords

google_adwords_gmail
Cài đặt quảng cáo Gmail

Bước 2: Chọn cách nhắm mục tiêu mạng hiển thị ( Chọn vị trí đặt )

gmail_google_adwords
Chọn nhắm mục tiêu là vị trí

Bước 3: Tìm kiếm Gmail trong danh sách các website thuộc mạng hiển thị Google

cai_dat_google_adwords
Tìm Gmail trong mạng hiển thị

Bước 4: Tạo quảng cáo

google_adwords_trong_gmail
Tạo quảng cáo Text hiển thị trên Gmail

 

Bước 5: Xem thống kê quảng cáo trên Gmail.

quang_cao_gmail
Thống kê quảng cáo trên Gmail

 

Chú ý: Để thu hẹp đối tượng, bạn sử dụng chọn “Thay đổi mục tiêu hiển thị” để nhắm mục tiêu cụ thể hơn theo từ khóa, chủ đề, giới tính, tuổi tác

Bản quyền: SEONGON

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung